Zmiany ewolucyjne u ryb pod wpływem urbanizacji

Badacze z USA potwierdzili swoje przypuszczenia, że urbanizacja prowadzi do zmiany budowy ciała u ryb żyjących w wodach płynących. Ich hipoteza zakładała, że z uwagi na to, iż w ciekach na terenach zurbanizowanych jest więcej wody i płynie ona szybciej na skutek opadów i mniejszej wchłanialności terenu, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budowie ryb zasiedlających … Czytaj dalej Zmiany ewolucyjne u ryb pod wpływem urbanizacji