27
Kwi
2018

Zmiany ewolucyjne u ryb pod wpływem urbanizacji

Badacze z USA potwierdzili swoje przypuszczenia, że urbanizacja prowadzi do zmiany budowy ciała u ryb żyjących w wodach płynących. Ich hipoteza zakładała, że z uwagi na to, iż w ciekach na terenach zurbanizowanych jest więcej wody i płynie ona szybciej na skutek opadów i mniejszej wchłanialności terenu, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budowie ryb zasiedlających te cieki.

Udało się wykazać takie różnice na przykładzie gatunku Rhinichthys obtusus – osobniki żyjące w terenach zurbanizowanych mają smuklejszą budowę niż te żyjące w warunkach bardziej naturalnych, i jest to przykład zmian adaptacyjnych zachodzących na skutek działalności człowieka.

Źródło z namiarem na publikację: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/ncsu-cfe042718.php

 

Podobne wpisy

„Fermy ośmiornic są nieetyczne i nieekologiczne” twierdzą naukowcy
Po 140 latach wilki wróciły do Holandii
Kompletny szkielet przodka waleni odkryty w Peru
Przemyt 13 ton łusek pangolin o wartości 40 milionów dolarów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.